نشانی شعب شلیرا

شلیرا شعبه شهروند آرژانتین

شعبه۳: میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، فروشگاه شهروند بیهقی، شلیرا

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه شهرک غرب

شعبه ۶ :شهرک غرب، خیابان ایران زمین، فروشگاه شهروند، شلیرا

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه هایپراستار

شعبه۲: بلوار فردوس غربی، انتهای بزرگراه باکری جنوب، هایپراستار، طبقه منفی ۱، تلفن: ۰۲۱۴۴۱۶۷۱۲۹

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه شهروند پونک

شعبه۵: میدان پونک، مجتمع بوستان، فروشگاه شهروند، شلیرا

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه اکومال کرج

شعبه۷: کرج، مشکین‌دشت، رزکان‌نو، اکومال،طبقه منفی۱، روبروی فروشگاه هایپراستار

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه پالادیوم

شعبه ۱ : خیابان مقدس اردبیلی، مجتمع پالادیوم، طبقه همکف ب ، داخل سوپرمارکت

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه شهروند سعادت‌آباد

شعبه۴: نرسیده به میدان بهرود، شهرک مخابرات، انتهای بلوار پیام، فروشگاه شهروند، شلیرا

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه پالادیوم

شعبه ۱ : خیابان مقدس اردبیلی، مجتمع پالادیوم، طبقه همکف ب ، داخل سوپرمارکت

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه هایپراستار

شعبه۲: بلوار فردوس غربی، انتهای بزرگراه باکری جنوب، هایپراستار، طبقه منفی ۱، تلفن: ۰۲۱۴۴۱۶۷۱۲۹

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه شهروند آرژانتین

شعبه۳: میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، فروشگاه شهروند بیهقی، شلیرا

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه شهروند سعادت‌آباد

شعبه۴: نرسیده به میدان بهرود، شهرک مخابرات، انتهای بلوار پیام، فروشگاه شهروند، شلیرا

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه شهروند پونک

شعبه۵: میدان پونک، مجتمع بوستان، فروشگاه شهروند، شلیرا

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه شعبه شهرک غرب

شعبه ۶ : شهرک غرب، خیابان ایران زمین، فروشگاه شهروند، شلیرا

نمایش بر روی نقشه

شلیرا شعبه اکومال کرج

شعبه۷: کرج، مشکین‌دشت، رزکان‌نو، اکومال،طبقه منفی۱، روبروی فروشگاه هایپراستار

نمایش بر روی نقشه