همکاری با شلیرا

ما آماده همکاری با اشخاص، سازمان‌ها، تأمین کنندگان، محققان، دانشجویان، درمانگاه‌ها، دانشگاه‌ها و….. و همچنین در صورت صلاح دید آماده‌ی اعطای نمایندگی هستیم. چنانچه قصد همکاری با ما را دارید فرم زیر را پر نمایید. پس از ارزیابی اولیه تقاضای شما، بر طبق رویه‌های سازمانی عمل شده و در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.