بستن

پالادیوم

پالادیوم

Designation

خیابان مقدس اردبیلی، مجتمع پالادیوم، طبقه همکف ب، داخل سوپرمارکت، سماقخانه شلیرا