بلوار فردوس غربی، انتهای بزرگراه، باکری جنوب، هایپراستار، طبقه منفی ۱، سماقخانه شلیرا، تلفن ۰۲۱۴۴۱۶۷۱۲۹