تیزر تبلیغاتی رسمی شلیرا از فردا بر روی آنتن صدا و سیما تیزر تبلیغاتی شلیرا در باکس تبلیغات بازرگانی قرار دارد و از فردا در شبکه‌های مختلف پخش می‌شود. شبکه‌های یک، دو، سه ، ورزش، نسیم و … از رسانه‌ی تصویری  و همچنین شبکه‌های رادیویی آوا، رادیو جوان، رادیو ایران و … از فردا تیزرهای Continue Reading