پنیرک

نام: پنیرک

نام علمی:Malva sylvestris

نام انگلیسی: High Mallow, common mallow, cheese flower

خواص:برگ و گل مصرف می‌شود. نرم کننده، ملین، مسکن، خلط آور، مدر، ورم روده و معده، التهاب دهان، برونشیت حاد، در استعمال خارجی: دمل و ابسه، آفت و گزیدگی حشرات ، آبزن آن جهت نشستن در آن و سالم شدن رحم، ضد سرفه، درمان زکام و گلو درد، ضد درد، ضدالتهاب، ضدعفونی کننده و تب بر، موسیلاژ دارد، مسکن، ناراحتی مثانه، شیرافزا، سرفه ناشی از خشکی، زخم دهان

عوارض جانبی: ندارد.

تداخلات دارویی: موردی ذکر نشده است.