بهترین ظرف برای پخت و پز در طب سنتی همواره به کیفیت و محتویات غذا توجه ویژه ای شده است و توصیه های بسیار زیادی درباره غذا وجود دارد! اما یکی از موضوعات مهم در زمینه غذا، ظرف پخت و پز یا سرو کردن آن غذاست که از آنها استفاده میشود. در این مطلب یک Continue Reading