بستن

شلیرا در رسانه ملی

تیزر تبلیغاتی رسمی شلیرا از فردا بر روی آنتن صدا و سیما

تیزر تبلیغاتی شلیرا در باکس تبلیغات بازرگانی قرار دارد و از فردا در شبکه‌های مختلف پخش می‌شود. شبکه‌های یک، دو، سه ، ورزش، نسیم و … از رسانه‌ی تصویری  و همچنین شبکه‌های رادیویی آوا، رادیو جوان، رادیو ایران و … از فردا تیزرهای تبلیغاتی شلیرا را پخش خواهند کرد.

زمان پخش تیزرهای شلیرا به شرح زیر می‌باشد:

فایل pdf زمان پخش تیزر شلیرا را می‌توانید از قسمت زیر دریافت نمایید.

زمان پخش تیزر شلیرا